Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Prawo konstytucyjne w pigułce. 3. wyd.

Wioletta wyd. Żelazowska

WYDAWNICTWO C. H. BECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2018
Stron: 244
Dział:
ISBN: 9788381286497
 
 
 

 

Najnowszy stan prawny!

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

pojęcie, zasady oraz podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego,

wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela i środki ich ochrony,

ekstradycja,

źródła prawa,

władza ustawodawcza: Sejm i Senat, procedura ustawodawcza, referendum,

władza wykonawcza: Prezydent RP, Rada Ministrów,

samorząd terytorialny,

władza sądownicza: Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa,

organy kontroli państwowej: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,

finanse publiczne i budżet,

Narodowy Bank Polski,

Rada Polityki Pieniężnej,

stany nadzwyczajne.

 

Prawo w pigułce:

Przejrzyste wykresy,

Pomocne tabele,

Wyróżnienia informacyjne

Poręczny Format - 117mm x 170 mm