Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bóg, człowiek i śmierć. Poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno

Krzysztof Polit

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 314
Dział:
ISBN: 9788322791189
 
 
 

 

Krzysztof Polit

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 314

ISBN: 9788322791189

 

Podążanie za myślą Autora jest zajęciem fascynującym i intelektualnie satysfakcjonującym. Przyjął on bardzo skuteczną teoretycznie metodę przemyślenia najmocniej przyciągającego uwagę czytelników i badaczy aspektu twórczości Miguela de Unamuno. Śledzi tok wywodów Unamuna, domagając się okazywania racjonalnych uzasadnień wypowiadanych przez niego tez. Nazywa ten sposób postępowania "zwykłą analizą". [...] Zastosowanie owej "zwykłej analizy" w badaniach nad myślą Unamuna czyni monografię Krzysztofa Polita dziełem wyjątkowo precyzyjnym, przejrzystym, jasnym i przekonującym, a jego samego ukazuje jako mistrza racjonalnej analizy, nieulegającego magii autorytetów oraz modnych w dzisiejszej humanistyce metod badawczych. Takiej właśnie pracy w naszych badaniach nad twórczością Unamuna brakowało. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski