Publishing House
Proceed to the Publishing House

Dlaczego nie zlikwidowano Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w okresie PRL?

Józef Zięba

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2018
Page(s): 484
ISBN: 9788378475057
 
 
 

 

Józef Zięba

POLIHYMNIA Wydawnictwo, 2018

Page(s): 484

ISBN: 9788378475057

Książka jest próbą odpowiedzi na jedno z ważniejszych pytań dotyczących funkcjonowania katolickiej uczelni w okresie PRL. Autor drobiazgowo na podstawie rozlicznych dokumentów prezentuje koleje losów lubelskiej Alma Mater. Opisowi towarzyszy przedstawienie roczników 1950/51 oraz 1951/52, które – jego zdaniem – należy uznać za „kamienie” odrzucone przez budowniczych Polski Ludowej. Należą do nich wybitne jednostki: naukowcy, artyści oraz nauczyciele sprzeciwiający się w swoim życiu systemowi. Na końcu został umieszczony aneks oraz fotografie.