Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz

Paweł Fajgielski

Wolters Kluwer Polska, 2018
Stron: 944
ISBN: 9788381248488
 
 
 

 

Paweł Fajgielski

Wolters Kluwer Polska, 2018

Stron: 944

ISBN: 9788381248488

Publikacja obejmuje przepisy unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (część I komentarza) oraz nowej polskiej ustawy o ochronie danych osobowych (część II komentarza). Obie części są ze sobą powiązane poprzez system odesłań, co zapewnia spójność, pozwala na uniknięcie zbędnych powtórzeń, a zarazem umożliwia łatwe poruszanie się po tekstach komentowanych przepisów.

Szczegółowo opisane są w niej:

  • obowiązki administratorów,
  • zasady powoływania i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych,
  • zmienione zasady i przesłanki przetwarzania danych.

Autor omawia regulacje nowej polskiej ustawy, w tym:

  • postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych,
  • wyjątki od obowiązku informowania przewidziane dla podmiotów publicznych,
  • warunki i tryb certyfikacji,
  • postępowanie w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych.

W komentarzu uwzględniono też sprostowanie do unijnego rozporządzenia.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych i sędziów, a także administratorów, podmiotów przetwarzających i inspektorów ochrony danych. Będzie przydatna pracownikom administracji oraz przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe. Zainteresuje również osoby zajmujące się prawem ochrony danych osobowych na płaszczyźnie naukowej.