Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kryzys w śniegu. Kampania zimowa 1806-1807 roku. Wielka Armia przeciwko Armii Carskiej

James R. Arnold, Ralph R. Reinertsen

Wydawnictwo Napoleon V, 2018
Page(s): 478
Section:
ISBN: 9788378897460
 
 
 

 

James R. Arnold, Ralph R. Reinertsen

Wydawnictwo Napoleon V, 2018

Section:

Page(s): 478

ISBN: 9788378897460

 

Bitwa pod Pruską Iławą uchodzi za jedną z większych rzezi, mających miejsce w czasie wojen napoleońskich. Całe dzieło skupia się na opisie działań wojennych od końca listopada 1806 r. do bitwy pod Pruską Iławą włącznie. Styl autorów tego dzieła charakteryzuje się żywą narracją i obfitym korzystaniem z licznych źródeł. Lekturę ułatwiają mapy i wprowadzenie w sytuacje polityczna przed konfliktem oraz opisanie armii obu stron w przededniu starcia.