Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Matka Boża Pocieszenia w Kętach

Jan Rodak

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 194
Dział:
ISBN: 9788366084117
 
 
 

 

Jan Rodak

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Dział:

Stron: 194

ISBN: 9788366084117

Spis treści
Przedmowa
1. Wiadomości teologiczno-ikonograficzne
2. Pani Kęckiej Ziemi na tle innych ikon typu „piekarskiego”
2.1. Typologia Madonn Piekarskich – ich rozróżnienie i charakterystyka
3. „Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia” w Kętach – opis miejsca
3.1. Retabulum (ołtarz główny)
4. Historia obrazu i dzieje kultu Matki Bożej Pocieszenia w Kętach
4.1. „Jak roku pańskiego 1631 pleban w Kętach Pannę Maryję czcić przykazał”?
4.2. Refleksy kultu Matki Bożej Pocieszenia w wiekach późniejszych na tle wydarzeń dziejowych
4.3. Świadectwa czci i kultu Matki Boskiej Cudownej zwanej Różańcową, Ofiarowania alias Pocieszenia wśród mieszkańców Kęt i okolic w zapisach ksiąg cechowych z końca XVIII wieku
4.4. Kult Matki Bożej Pocieszenia na przestrzeni ostatniego stulecia
4.5. Cuda i łaski Matki Bożej Kęckiej
5. Cechy ikonograficzno-warsztatowe kęckiej Hodegetrii
5.1. Troska o ikonę i zabiegi konserwatorskie
Post scriptum
Aneks
   I. Modlitwy i pieśni do Matki Bożej Pocieszenia w Kętach
   II. Pieśni nabożne po polsku z testamentu ks. Gabriela Morendy (1640)
   III. G. J. Zdziewojski XAPIΣMA MAGNAE MATRIS VIRGINIS
Bibliografia
Indeks osób