Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Literatura dla dzieci w kalejdoskopie sztuki

red. Grazyna Darlak, red. Krystyna Koziołek

Akademia Muzyczna w Katowicach, 2016
Stron: 302
Dział:
ISBN: 9788394209049
 
 
 

 

U podstaw rozważań autorów tekstów zebranych w książce stoi fascynująca relacja dziecka i sztuki. Relację tę rozpatrywać można z bardzo różnej perspektywy. Celem niniejszej publikacji było spojrzenie na wzajemne relacje pomiędzy literaturą dla dzieci a innymi dziedzinami sztuki. Istotny obszar rozważań stanowi również problematyka komunikacji przez sztukę oraz funkcji i wartości sztuki powoływanej do życia z myślą o dziecku. Książka zawiera 20 artykułów. Stanowią one – jak stwierdza recenzent publikacji dr hab. Ireneusz Gielata – „jednolity wielogłos , który upomina się o „uwrażliwienie” literackiego kształcenia dzieci na inne dziedziny sztuki: „mowę dźwięków” czy „mowę barw”, ale też i na „mowę kształtów” czy „mowę materii”. (…) Ta wspólnota ideowa łączy wszystkie zgromadzone teksty i decyduje o ich spójności.