Publishing House
Proceed to the Publishing House

CMS w bibliotekach. Open source'owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych

Dominik Mirosław Piotrowski

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2018
Page(s): 304
Section:
ISBN: 9788323139744
 
 
 

 

Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS), zwłaszcza te o otwartym dostępie do kodu źródłowego (open source’owe), stanowią ważny element infrastruktury niezbędnej, aby mogło dokonywać się tzw. otwarcie komunikacji, w tym komunikacji naukowej, literatury naukowej, edukacji. CMS-y wspierają rozwój komunikacji naukowej i otwartej nauki, a co za tym idzie, wszystkich organizacji działających w tym obszarze [...]. Systemy [...] umożliwiają gromadzenie, zarządzanie i publikowanie treści, a także budowanie rozwiązań charakterystycznych dla Internetu drugiej generacji takich jak serwisy społecznościowe, platformy do e-publikowania, pracy grupowej, organizacji konferencji, wirtualnych wystaw itd. Obsługa cyfrowych treści ma coraz większe znaczenie również z perspektywy bibliotek.

Z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Woźniak-Kasperek 

Autor podjął ważny z punktu widzenia teorii i praktyki problem wykorzystania systemów CMS o otwartym kodzie źródłowym do organizowania elektronicznych usług bibliotecznych i informacyjnych, który do tej pory nie doczekał się w polskim piśmiennictwie naukowym całościowego opracowania.

Z recenzji dr hab. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej