Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Muzyka w życiu i twórczości Kornela Ujejskiego

Kinga Fink

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2018
Stron: 578
Dział:
ISBN: 9788379965489
 
 
 

 

Spis treści

 

WSTĘP

 

1. ZWIĄZKI KORNELA UJEJSKIEGO Z MUZYCZNYM ŚRODOWISKIEM LWOWA

1.1. Kultura muzyczna Lwowa w II połowie XIX wieku

1.2. Muzyczne zainteresowania Ujejskiego

1.3. Muzyczne kontakty Ujejskiego w artystycznych salonach Lwowa i okolic

2. MUZYCY W ŻYCIU POETY

2.1. Spotkania z braćmi Lipińskimi

2.2. Znajomość z Lisztem i Chopinem

2.3. Kontakty z Marcelim Madejskim, Ludwikiem Markiem oraz Józefem Kareszem i pierwsze umuzycznienia poezji Ujejskiego

2.4. Zainteresowanie Stanisława Niewiadomskiego poezją Ujejskiego

2.5. Nierozerwalne związki z Józefem Nikorowiczem

2.6. Muza i miłość poety – pianistka Leonia Wildowa

2.7. Przyjacielskie kontakty z Karolem Mikulim

2.8. Pochwała sztuki wykonawczej koncertujących we Lwowie artystów

3. WIERSZE UJEJSKIEGO INSPIROWANE MUZYKĄ

3.1. Geneza wierszy

3.2. Edycje wierszy

3.3. Charakterystyka utworów muzycznych jako poetyckich pierwowzorów

3.4. Relacja muzyka–wiersz

3.5. Poetyckie translacje muzyki przez Ujejskiego w opinii krytyków

4. MUZYCZNA RECEPCJA WIERSZY UJEJSKIEGO INSPIROWANYCH MUZYKĄ

4.1. Wykaz muzycznych opracowań wierszy Ujejskiego

4.2. Autorzy muzycznych opracowań wierszy Ujejskiego inspirowanych muzyką

4.3. Typy utworów muzycznych i sposoby muzycznego wykorzystania wierszy

4.3.1. Opracowania

4.3.2. Utwory oryginalne

4.4. Cytaty oraz nawiązania do Chorału Nikorowicza i Ujejskiego w utworach innych kompozytorów

4.5. Dzieje wydań muzycznych opracowań ,,muzycznych” wierszy Ujejskiego

4.6. Publiczne wykonania oraz edycje fonograficzne najpopularniejszych opracowań muzycznych

5. MUZYCZNA RECEPCJA INNYCH WIERSZY UJEJSKIEGO

5.1. Wykaz kompozycji do tekstów innych wierszy Ujejskiego w kontekście przejawów obecności tej poezji w kulturze

5.2. Autorzy kompozycji muzycznych

5.3. Okoliczności powstania innych wierszy oraz ich tematyka

5.4. Cechy umuzycznionych wierszy a sposoby ich opracowań muzycznych

5.5. Publikacje utworów muzycznych z tekstem innych wierszy

5.6. Publiczne wykonania kantat i pieśni do słów Ujejskiego

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

A. Źródła

A.1. Źródła archiwalne

A.2. Źródła drukowane

A.3. Rękopisy i druki utworów poetyckich

A.4. Rękopisy i druki utworów muzycznych

A.5. Listy

A.6. Wspomnienia, pamiętniki

A.7. Wywiady

A.8. Prasa

B. Bibliografie, katalogi, repertuary

C. Encyklopedie, słowniki, leksykony

D. Opracowania poświęcone Kornelowi Ujejskiemu

E. Opracowania dotyczące kultury muzycznej XIX i XX wieku oraz historii i teorii muzyki

F. Opracowania dotyczące Chopina i Beethovena

G. Opracowania z zakresu dziejów i teorii literatury oraz dotyczące związków literacko-muzycznych (w tym uwzględniające twórczość K. Ujejskiego)

H. Opracowania z zakresu historii polityczno-społecznej oraz dziejów kultury w XIX i XX wieku

ANEKSY

I. Katalog wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

II. Katalog utworów muzycznych do wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

III. Katalog innych wierszy Kornela Ujejskiego oraz utworów muzycznych z ich tekstem

IV. Katalog wierszy Kornela Ujejskiego dedykowanych muzykom

V. Teksty wierszy Kornela Ujejskiego inspirowanych muzyką

VI. Teksty innych wierszy Kornela Ujejskiego wykorzystanych przez kompozytorów

VII. Teksty wybranych wierszy dedykowanych muzykom

VIII. Kalendarium życia i twórczości Kornela Ujejskiego

Spis ilustracji, tabel i przykładów nutowych

Indeks utworów poetyckich, dramatycznych, publicystycznych i tekstów wspomnieniowych Kornela Ujejskiego

Indeks osób