Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939-1945. Studia i szkice

Krzysztof Woźniakowski

nakładem autora, 2018
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788381110662
 
 
 

 

Krzysztof Woźniakowski

nakładem autora, 2018

Dział:

Stron: 300

ISBN: 9788381110662

Spis treści


Od autora 5


Część pierwsza
Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939–1944) w kręgu działań kulturalnych 9
Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939–1944 37
Świetlica Polska w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa oraz artystyczna w latach 1939–1944 75
Klub Angielski w Budapeszcie (1940): epizod z działalności kulturalno-oświatowej polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech
w latach II wojny światowej 105
Katolicki Uniwersytet Powszechny (1940): placówka oświatowo-kulturalna i wydawnicza polskiej społeczności uchodźczej na Węgrzech okresu II wojny światowej 117
Koło Literacko-Artystyczne „Start” (1942–1944): epizod z dziejów życia literackiego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 131
 

Część druga
Polskie media uchodźcze na Węgrzech w latach 1939–1945 (próba syntetycznego spojrzenia) 147
Biblioteka Polska (1941–1944): czołowa oficyna wydawnicza polskiej diaspory wojennej na Węgrzech 171
Polskie księgozbiory, biblioteki, wypożyczalnie i czytelnie uchodźcze na Węgrzech w latach II wojny światowej 181
Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939–1945) 193
Czasopiśmiennictwo dziecięce polskiego uchodźstwa na Węgrzech okresu II wojny światowej 207
Książka dla dzieci w ofercie wydawniczej środowiska polskich uchodźców na Węgrzech okresu II wojny światowej 223

Część trzecia
Węgierski epizod uchodźczy redaktora Zbigniewa Grotowskiego (1939–1945) 239
Polskie uchodźstwo wojenne na Węgrzech (1939–1945) o Tadeuszu Żeleńskim – Boyu 257
Pamięć powstania listopadowego wśród polskich wojennych uchodźców na Węgrzech (1939–1945) 265
„Z notatnika cenzora obozowego”: cykl felietonów satyrycznych uchodźczych budapeszteńskich „Wieści Polskich” (sierpień 1943 – styczeń 1944) 273


Indeks osobowy 285
Nota wydawnicza 297