Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kościół Mariacki w Gdańsku. Architektura / St Mary's Church in Gdańsk. Architecture

Fundacja Karrenwall, 2017
Stron: 172
Dział:
ISBN: 9788394017224
 
 
 

 

Fundacja Karrenwall, 2017

Dział:

Stron: 172

ISBN: 9788394017224

Kościół Mariacki w Gdańsku jest jednym z najwspanialszych zabytków architektury w Polsce i w całej Europie nadbałtyckiej. Ciągle odczuwany jest jednak niedosyt publikacji dotyczących tej budowli. Opracowany przez pięcioro badaczy tom dotyczący architektonicznych dziejów Kościoła Mariackiego w Gdańsku w dużym stopniu wypełnia tę lukę. Zawiera bogaty zbiór fotografii, w tym wielu dotychczas niepublikowanych, przedstawiających wygląd kościoła w XIX wieku i jego tragiczne losy w następnym stuleciu. Ilustracje te nie byłyby zrozumiałe bez pracy wybitnych badaczy gdańskiej architektury: Marcina Gawlickiego, Jacka Kriegseisena, Elżbiety Pileckiej i Arkadiusza Staniszewskiego oraz Jacka Friedricha, który całość zredagował. Autorzy przedstawili gdański kościół Mariacki w różnych aspektach jego architektonicznej historii. Ich artykuły dotyczą powstania samej świątyni i plebanii będącej nieodłączną częścią zespołu oraz powojennej odbudowy kościoła i dziejów dokumentowania budowli na zdjęciach fotograficznych. Każdy z tekstów stanowi istotny krok w procesie badania historii architektury Gdańska.

z recenzji prof. Jakuba Szczepańskiego