Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ile jest nauki w nauce?

Hubert Izdebski

Wolters Kluwer Polska, 2018
Stron: 262
Dział:
ISBN: 9788381247450
 
 
 

 

Hubert Izdebski

Wolters Kluwer Polska, 2018

Dział:

Stron: 262

ISBN: 9788381247450

Książka ma charakter postdyscyplinarny. Stanowi próbę zachęcenia do refleksji nad przemianami współczesnej nauki. Zarazem jest to głos w debacie nad proponowanymi zmianami w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i nauki. Uwzględnia zarówno aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce, w tym projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce („ustawa 2.0”, „konstytucja nauki”), jak i ogromna liczbę publikacji z zakresu naukoznawstwa, uznanych na arenie międzynarodowej.

Autor podzielił swoje rozważania na trzy części, w których zawarł:

  1. dociekania nad, dyskutowaną co najmniej od XIX w., naukowością nauki prawa;
  2. odniesienia nauki prawa do innych nauk społecznych i humanistycznych oraz innych obszarów wiedzy naukowej w kontekście społecznych uwarunkowań funkcjonowania współczesnej nauki;
  3. ogólne uwagi o nauce i naukowości, z których wynika potrzeba maksymalnego zachowywania tradycyjnych wartości nauki, w szczególności wartości etycznych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona osób związanych z nauką, m.in. pracowników naukowych różnych specjalności, osób zainteresowanych filozofią nauki oraz ogólnymi problemami prawoznawstwa.