Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pozytywistów spotkania z naturą. Szkice ekokrytyczne

Dariusz Piechota

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
Stron: 328
Dział:
ISBN: 9788365155627
 
 
 

 

Dariusz Piechota

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018

Dział:

Stron: 328

ISBN: 9788365155627

Książka Dariusza Piechoty to zbiór ciekawych i rzetelnie napisanych szkiców, które mierzą się z odpowiedzią na pytanie o znaczenie „spotkania pozytywistów” z odczarowaną przez dziewiętnastowieczne przyrodoznawstwo naturą. Tematyka książki nienowa, o czym świadczą liczne w niej odwołania do obszernej bibliografii, nowy jest język badawczy, oparty na koncepcjach ekokrytycznych, które pozwalają Autorowi wydobyć z tekstów twórców pozytywistycznych fragmenty rodzącego się nowego dyskursu humanistycznego, antycypującego współczesną refleksję i pisarstwo spod znaku green reading. (prof. Ireneusz Gielata)

 

Książka łączy perspektywy ekokrytyki i historii literatury. Pierwsza z nich każe autorowi stawiać pytania dotyczące statusu przyrody w tekstach literackich i widzenia universum natury, druga – zastanawiać się nad filozoficznymi i artystycznymi konsekwencjami światopoglądowego fundamentu epoki. Celem książki, jak czytamy we wstępie, jest prześledzenie spotkania pisarzy z pokolenia pozytywistów ze światem natury. Spotkanie to zaś wydaje się interesujące i ważne nie tyle ze względu na frekwencję obrazów przyrody w ich pisarstwie, co, przede wszystkim, z uwagi na wyraźny gest zerwania z antropocentrycznym paradygmatem opisu rzeczywistości. (prof. Ewa Paczoska)

 

Dariusz Piechota – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę drugiej połowy XIX wieku, najnowszą prozę popularną, animal studies oraz ekokrytykę. Ostatnio zajmuje się glottodydaktyką polonistyczną. Autor książki Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej (2015), współredaktor tomu Bolesław Prus. Pomiędzy tekstami (2017) oraz współredaktor serii wydawniczej "Zielona Historia Literatury" – Emancypacja zwierząt (2015), Ekomodernizmy (2016), Między empatią a okrucieństwem (w druku).