Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pięcioksiąg odczytany na nowo. Przesłanie autora kapłańskiego (P) i jego wpływu na powstanie Pięcioksięgu

Marcin Majewski

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE, 2018
Stron: 394
Dział:
ISBN: 9788374386517
 
 
 

 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Autorstwo i kompozycja Pięcioksięgu

1. Hipoteza dokumentów Juliusa Wellhausena
2. Załamanie się hipotezy Wellhausena
3. Cykle o patriarchach jako punkt wyjścia dla nowego paradygmatu
4. Rolf Rendtorff, Erhard Blum i zerwanie z hipotezą dokumentów
5. Problem ze źródłem J
6. Rdz i Wj jako dwie pierwotnie niezależne tradycje początków Izraela
7. Cykl o Józefie jako łącznik obu tradycji
8. Rozwój modelu odrębnych źródeł w Rdz i Wj
9. Podsumowanie modelu dwóch bloków tradycji w Rdz i Wj
10. Trzy kręgi badań nad Pięcioksięgiem w XXI wieku
11. Tetrateuch, Hexateuch i Enneateuch a źródło Deuteronomium (D)
12. Źródło kapłańskie w nowym paradygmacie
13. Teksty pokapłańskie Pięcioksięgu
14. Praca redaktorów: przekaziciele czy oryginalni autorzy?

ROZDZIAŁ II
Zasadnicze cechy pisma kapłańskiego

1. Dlaczego autor kapłański pisze tak schematycznie?
2. Ezoteryczny język narracji P
3. Kilka uwag o metodologii wydzielania warstw
4. Szkoła świętości i intratekstualność P
5. Narracja a prawo w P – fałszywa alternatywa
6. Etiologiczny charakter pisma kapłańskiego
7. Gdzie się kończy źródło P?

ROZDZIAŁ III
Bóg, człowiek i stworzenie świata

1. Rodzaj literacki Rdz 1, czyli pytanie o poezję w P
2. Rozdzielenie jako zasada stworzenia świata i życia człowieka
3. Obraz Boga
4. Człowiek reprezentantem Bożej obecności na ziemi
5. Ciało Boga
6. Świat jako świątynia Boga
7. Szabat jako sanktuarium w czasie

ROZDZIAŁ IV
Potop, Noe i nowa ziemia

1. Złożony charakter opowiadania o potopie
2. Przyczyny potopu
3. Potop odwróceniem aktu stworzenia
4. Zakończenie potopu nowym aktem stworzenia?
5. Sprawiedliwy Noe nowym Adamem
6. Arka Noego kosmiczną świątynią
7. Nowa formuła przymierza w P

ROZDZIAŁ V
Abraham, obrzezanie i przymierze

1. Ekumeniczny charakter opowiadania o patriarchach
2. Obrzezanie ósmego dnia
3. Rożne wyjaśnienia rytu obrzezania
4. „Znak” obrzezania a status społeczny kobiet
5. Przymierze z Abrahamem
6. Ile przymierzy jest w źródle P?
7. Czy istniał przedkapłański Pięcioksiąg, czyli o połączeniu tradycji patriarchów i exodusu

ROZDZIAŁ VI
Exodus, sanktuarium i obecność Boga

1. Księga Wyjścia w piśmie kapłańskim
2. Plagi antykreacją i walką z bogami Egiptu
3. Wyjście z Egiptu aktem stworzenia narodu
4. Świat jako wzór świątyni i świątynia jako wzór świata
5. Sanktuarium JHWH – dom i miejsce spotkania
6. Obecność Boga w przybytku
7. Mieszkanie Boga w Izraelu

ROZDZIAŁ VII
Historyczne i literackie uwarunkowania pisma kapłańskiego

1. Spor o datację P – szkoła żydowska i badania językowe
2. Datacja P a diachroniczne studia języka hebrajskiego
3. Wczesny okres perski jako optymalne usytuowanie P
4. Kapłani a konflikty społeczności powygnaniowej
5. Ucieleśnione przesłanie P w kontekście wygnania i diaspory
6. Komu Biblia zawdzięcza opowiadanie o potopie?
7. Mimesis jako metoda kompozycji kapłańskiego dzieła

Zakończenie

Wykaz skrótów
Bibliografia