Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Anomalie termiczne w Europie (1951-2010)

Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz

Instytut Geografii UJ, 2017
Stron: 184
Dział:
ISBN: 9788364089343
 
 
 

 

Urszula Kossowska-Cezak, Robert Twardosz

Instytut Geografii UJ, 2017

Dział:

Stron: 184

ISBN: 9788364089343

Spis treści

Przedmowa  7

CZĘŚĆ I 

1. Wprowadzenie  ....9

  1.1. Zagadnienie anomalii temperatury powietrza w literaturze ....9

  1.2. Cel opracowania ....13

  1.3. Dane i metody opracowania ....13

  1.4. Terminologia ....19

2. Warunki termiczne w Europie  ....21

  2.1. Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w porach roku ....21

  2.2. Zmienność temperatury powietrza w 60-leciu 1951-2010 ....29

  2.2.1. Przebieg roczny temperatury ....29

  2.2.2. Zmiany wieloletnie temperatury ....30

CZĘŚĆ II 

3. Ogólna charakterystyka występowania niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy, pór roku i lat w Europie (1951-2010)  ....37

  3.1. Liczba i przebieg roczny niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy ....37

  3.2. Liczba niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych pór roku ....39

  3.3. Liczba lat niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych ....40

  3.4. Zróżnicowanie przestrzenne liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy, pór roku i lat ....40

  3.4.1. Liczba miesięcy niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych ....40

  3.4.2. Liczba pór roku niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych ....42

  3.4.3. Liczba lat niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych ....44

  3.5. Zmienność wieloletnia liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy, pór roku i lat w 60-leciu 1951-2010 ....45

  3.5.1. Zmienność wieloletnia liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych miesięcy ....45

  3.5.2. Zmienność wieloletnia liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych pór roku ....48

  3.5.3. Zmienność wieloletnia liczby niezwykle zimnych i niezwykle ciepłych lat ....49

  3.6. Zasięg przestrzenny anomalii termicznych w miesiącach, sezonach i latach ....49

CZĘŚĆ III 

4. Sezonowe, miesięczne i roczne anomalie termiczne o dużym zasięgu przestrzennym w Europie (1951-2010)  ....53

  4.1. Zima ....54

  4.1.1. Niezwykle mroźne zimy (NZZ) i miesiące zimowe (NZmZ) ....54

  4.1.2. Niezwykle łagodne zimy (NCZ) i miesiące zimowe (NCmZ) ....72

  4.2. Wiosna ....79

  4.2.1. Niezwykle zimne wiosny (NZW) i miesiące wiosenne (NZmW) ....80

  4.2.2. Niezwykle ciepłe wiosny (NCW) i miesiące wiosenne (NCmW) ....90

  4.3. Lato ....100

  4.3.1. Niezwykle chłodne lata (NZL) i miesiące letnie (NZmL) ....100

  4.3.2. Niezwykle gorące lata (NCL) i niezwykle gorące miesiące letnie (NCmL) ....108

  4.4. Jesień ....127

  4.4.1. Niezwykle zimne jesienie (NZJ) i niezwykle zimne miesiące jesienne (NZmJ) ....129

  4.4.2. Niezwykle ciepłe jesienie (NCJ) i niezwykle ciepłe miesiące jesienne (NCmJ) ....141

  4.5. Niezwykle zimne lata (NZR) i niezwykle ciepłe lata (NCR) ....151

5. Epilog  ....163

6. Wnioski  ....167

Literatura  ....171

Spis tabel  ....179

Spis rysunków  ....181