Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kino w mieście. Miasto w kinie. Petersburska twórczość filmowa w czasie transformacji

Masa Gustin

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2017
Stron: 172
Dział:
ISBN: 9788378656142
 
 
 

 

Masa Gustin

UNIWERSYTET GDAŃSKI, 2017

Dział:

Stron: 172

ISBN: 9788378656142

Książka ta przedstawia fenomen kinematografii petersburskiej w okresie pierestrojki i postpierestrojki. Osadzony jest on w kontekście historycznym oraz tzw. „tekstu petersburskiego”, czyli literatury związanej z miastem. Opisane są również: rozwój Lenfilmu, przekształcenia związane z transformacja ustrojową, a także kształtowanie się studiów prywatnych, takich jak STW. Szczególną uwagę poświęcono największym twórcom związanym z miastem, takim jak Aleksiej German, Aleksiej Balabanow czy Aleksander Sokurow, oraz ważniejszym grupom twórczym. Na końcu zaś przedstawiony jest sposób obrazowania przestrzeni petersburskiej w omawianym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo popularnego w latach 90. XX wieku stylu zwanego „czarnuchą”. Całość tekstu skupia się na dwuznacznym wymiarze miasta, jego symbolice i wpływie, jaki miało ono na tworzących w nim artystów i ich dzieła, stara się przedstawić specyfikę twórczości petersburskiej i inspiracji związanych z miastem.