Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej

Jakub H. Szlachetko

Wolters Kluwer Polska, 2017
Stron: 246
Dział:
ISBN: 9788380928695
 
 
 

 

Jakub H. Szlachetko

Wolters Kluwer Polska, 2017

Dział:

Stron: 246

ISBN: 9788380928695

Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
- dostęp partycypujących do informacji publicznej,
- prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej,
- gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej.
Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów prawa, analizie orzecznictwa sądowego i administracyjnego, poglądów doktryny prawa oraz literatury przedmiotu.