Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niemiecki model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej na przełomie XIX i XX wieku

Andrzej Adamczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017
Stron: 368
Dział:
ISBN: 9788371337000
 
 
 

 

W publikacji przedstawiono genezę i założenia modelu odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotów władzy publicznej przyjętego w dwóch ustawach niemieckich: ustawie pruskiej z 1 sierpnia 1909 r. o odpowiedzialności państwa i innych związków za naruszenie obowiązków urzędowych przez urzędnika przy wykonywaniu władzy publicznej i ustawie Rzeszy z 22 maja 1910 r. o odpowiedzialności Rzeszy za jej urzędników, identyfikacja problemów prawnych związanych ze stosowaniem przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce sądowej oraz oceną propozycji rozwiązania spornych zagadnień w niemieckiej doktrynie prawa i orzecznictwie Trybunału Rzeszy w tym zakresie do wejścia w życie Konstytucji weimarskiej 1919 r. Publikacja powinna zainteresować historyków prawa oraz historyków administracji, tym bardziej, że ustawy te obowiązywały w województwach byłego zaboru niemieckiego do 1950 roku. Problematyka rozprawy nie doczekała się jak dotąd szczegółowej analizy w nauce polskiej.