Publishing House
Proceed to the Publishing House

Aigaika. Studia nad historią wysp morza Egejskiego od VII do II w. p.n.e.

Sławomir Sprawski, Jakub Kuciak, Wojciech Duszyński

Historia Iagellonica. Towarzystwo Wydawnicze, 2018
Agaion;
Page(s): 180
Section:
ISBN: 9788365080776
 
 
 

 

Prezentowany tom powstał w efekcie badań nad miejscem wysp Morza Egejskiego w życiu politycznym, społecznym i kulturowym świata greckiego w starożytności. Wielowątkowe badania były  prowadzone  z perspektywy  historycznej,  archeologicznej czy filologicznej i obejmowały okres od VIII w. p.n.e. do IV w. n.e. Zespół zdecydował się zaprezentować w języku polskim część wyników swoich badań wdwóch tomach w ramach serii Aigaion. Obecny tom odnosi się do zjawisk i wydarzeń z  okresu od VIII do II w. p.n.e. Drugi tom zatytułowany Fretum Aegeum jest poświęcony wyspom Morza Egejskiego w okresie panowania rzymskiego.