Publishing House
Proceed to the Publishing House

Po latach traumy. Psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956

Iwona Czaja-Chudyba

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 244
Section:
ISBN: 9788380841000
 
 
 

 

Praca jest poświęcona grupie ocalałych z represji politycznych. Włącza się w nurt rozważań na temat jednostek uwikłanych w bieg historii, będących ofiarami wydarzeń historycznych. Ma przybliżyć problematykę odległych następstw stresu pourazowego: reakcji posttraumatycznych, problemów adaptacyjnych, kulturowego, historycznego i społecznego kontekstu prześladowań w wymiarze osobistym i międzyludzkim.