Publishing House
Proceed to the Publishing House

Poe-land. Studia i szkice

red. Kazimierz Maciag, red. Oksana Weretiuk, red. Elżbieta Rokosz-Piejko

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2017
Page(s): 272
Section:
ISBN: 9788379965144
 
 
 

 

Spis treści

 

Wstęp

 

Interpretacje, implikacje, dekonstrukcje

 

Edward Kasperski

Edgar Allan Poe – pisarz polifoniczny

 

Franciszek Lyra

Edgar Allan Poe (nie)obecny w Młodej Polsce

 

Adam Kowalczyk

Kruczy śmiech, czyli rzecz o komizmie w opowiadaniach Edgara Allana Poego

 

Sławomir Studniarz

Demoniczne epifanie i artystyczna transcendencja w poezji Edgara Allana Poego

 

Adrianna Fiłonowicz

Umiłowanie przesady. Edgar Allan Poe jako prekursor kampu

 

Marek Paryż

Postkolonialne implikacje wybranych opowiadań Edgara Allana Poego osadzonych w Europie

 

Martyna Paśnik

Anatomia obłędu. Dekonstrukcja motywu szaleństwa na podstawie opo-wiadań E. A. Poego Serce – oskarżycielem i Czarny kot

 

Tomasz Rożkiewicz

Tytułowa posiadłość w Zagładzie domu Usherów jako fizyczna reprezenta-cja zmieniającej się psychiki bohaterów

 

Iga Sobina

Tajemnice bytu uchwycone kątem oka. Inspiracje z Jeana-François Mar-montela w Wyspie wróżki Fay Poego

 

Justyna E. Dąbrowska

Cormanowska interpretacja twórczości Edgara Allana Poego

 

Inspiracje i palimpsesty

 

Tadeusz Rubik

Mickiewicz i Poe wobec żywiołu akwatycznego – figury czasu i przestrzeni w Świtezi oraz Zagładzie domu Usherów

 

 

Maria Tadel

O wyobraźni poetyckiej Cypriana Kamila Norwida i Edgara Allana Poego na przykładzie utworów: Marzenie (fantazja) oraz Dream-land, Dreams
i Dream within a Dream

 

Kazimierz Maciąg

Na marginesie marionetek i sobowtórów z Lalki i Faraona. Edgar Allan Poe i Bolesław Prus

 

Żaneta Nalewajk-Turecka

Poe – Dostojewski – Gombrowicz. Płaszczyzny porównania

 

Tomasz Chomiszczak

Architektura niepokoju. Poe-tyka opowiadań Zdzisława Beksińskiego

 

Martyna Paśnik

Potęga siły dedukcji. Intertekstualność postaci Augusta Dupina
w dziełach sir Arthura Conan Doyle’a

 

Katarzyna Żurawska

O niechcianym gościu nocną porą... Aleksandra Błoka „srebrnowieczna” transpozycja Kruka

 

Aleksander Trojanowski

Życie po śmierci. O odczytaniach prozy Edgara Allana Poego w moderni-stycznej prozie południowoamerykańskiej na przykładzie opowiadań Hora-cia Quirogi i Jorge Luisa Borgesa

 

Posłowie. Poe-Land według J. W. Ockera

 

Indeks nazwisk