Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Pisma wszystkie. Notatki twórcze, t. II: Notatki o kompozycji 1886-1889

Bolesław Prus, oprac. Magdalena Kreft, Anna oprac. Martuszewska

Wydawnictwo Episteme, 2016
Stron: 450
Dział:
ISBN: 9788365172006
 
 
 

 

Listy do pisarza nie były dotychczas obiektem specjalnego zainteresowania badaczy i historyków literatury, uważano bowiem, że nie wnoszą istotnych informacji do biografii Prusa. Wprawdzie znano treść większości z nich, bo wykorzystywano ją w rozmaitych opracowaniach, ale dotąd nie opublikowano ich w całości w jednym zbiorze. Zgromadzone w archiwach i bibliotekach czekały więc na swoją kolej. Drugi tom z serii: Korespondencja zawierający Listy Bolesława Prusa w opracowaniu Jacka Nowaka jest uzupełnieniem zbioru listów Prusa słanych do rozmaitych adresatów zawartych w pierwszym tomie. Publikacja zawiera 195 jednostek epistolarnych: listy, dyplomy, bilety wizytowe, depesze. Jest to pierwsze w historii prusologii pełne udostępnienie zachowanej korespondencji do Aleksandra Głowackiego.