Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura

red. Maria Wrede

BIBLIOTEKA NARODOWA, 2018
Stron: 150
Dział:
ISBN: 9788370096939
 
 
 

 

red. Maria Wrede

BIBLIOTEKA NARODOWA, 2018

Dział:

Stron: 150

ISBN: 9788370096939

Przewodnik po zasobie Archiwum Instytutu Literackiego Kultura udostępnia dane umożliwiające orientację w strukturze i zawartości Archiwum, przekazuje informacje o dziejach i narastaniu materiałów, sposobach ich porządkowania i użytkowania. Jest także narzędziem mającym ułatwić poszukiwania w bazie danych Inwentarz Archiwum ILK (projekt realizowany w latach 2009-2015) poprzez informacje o oznaczeniach i układzie materiału. Przy opracowaniu materiałów z zasobu Archiwum przyjęto miesza­ną metodę opisu, łączącą elementy opracowania archiwalnego i bibliotecznego.

Przedstawione w Przewodniku uporządkowane już materiały archiwalne Insty­tutu mają swoje odniesienie do jego bogatej i skomplikowanej historii. Dlatego też, ze względu na wyjątkowe znaczenie Instytutu Literackiego jako ośrod­ka swobodnej refleksji politycznej i centrum kultury polskiej, zdecydowano o opracowaniu i włączeniu do niniejszej publikacji kalendarium szczegóło­wo odtwarzającego fakty z działalności tego niezwykłego miejsca, które Jerzy Giedroyc nazwał w jednym z listów z 1954 roku „swoim Hotelem Lambert”.