Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Oświatowe i edukacyjne aspekty działalności wydawniczej w XX i pierwszych latach XXI wieku

red. Iwonna Michalska, red. Grzegorz Michalski

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2016
Stron: 352
Dział:
ISBN: 9788379699148
 
 
 

 

red. Iwonna Michalska, red. Grzegorz Michalski

UNIWERSYTET ŁÓDZKI, 2016

Dział:

Stron: 352

ISBN: 9788379699148

W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących wydawnictw (i wydawców) nie tylko czasopism, ale i publikacji edytowanych przez wybrane oficyny w XX i początkach XXI w. Autorzy zajęli się problematyką propagowania nowych idei wychowawczych w okresie międzywojennym, oświaty Polaków na obczyźnie w pierwszej połowie XX w., socjalistycznej rzeczywistości wychowawczej w czasach Polski Ludowej, jak również upowszechniania dorobku naukowego pedagogiki i jej praktycznych osiągnięć w III RP. Podjęli w ten sposób poszukiwania historyczno-pedagogiczne zmierzające do ukazania dorobku działalności wydawniczej na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i kultury. Mówiąc o działalności wydawniczej, autorzy odnoszą się nie tylko do aktywności profesjonalnych firm edytorskich, ale również do bardziej lub mniej znanych redakcji periodyków, instytucji i stowarzyszeń społecznych, które miały swój udział w oddziaływaniach na czytelników.
Publikacja stanowi kolejną z dwóch monografii, w których zamieszczono opracowania dokumentujące wkład poszczególnych ośrodków edytorskich w wychowywanie społeczeństwa. Składają się na nią teksty dotyczące inicjatyw edytorskich podejmowanych na terenie Polski w XX i pierwszych latach XXI w.