Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Ziemia gorlicka i jej dzieje

Andrzej Ćmiech

nakładem autora, 2017
Stron: 312
Dział:
ISBN: 9788365196637
 
 
 

 

Andrzej Ćmiech

nakładem autora, 2017

Dział:

Stron: 312

ISBN: 9788365196637


Ziemia gorlicka jest krainą, która od najdawniejszych czasów (3500 p.n.e.) zamieszkiwały najrozmaitsze ludy i na którą w czasach historycznych wywierały swoje wpływy liczne kultury, które spotkały się tu od zarania dziejów na ogół na drodze pokojowej. Odnosi się to głównie do okresu osadnictwa z XV wieku, kiedy to polscy mieszkańcy i wołoscy przybysze rozpoczęli zgodne współżycie, czyniąc z tego zakątka ziemi bieckiej swoją Małą Ojczyznę, jak i do osadnictwa Żydów w regionie gorlickim w XVIII wieku. Od tego czasu przez prawie dwa wieki kościół, cerkiew i bożnica stały się nieodłączną cechą krajobrazu ziemi gorlickiej, a stosunki międzyludzkie przekraczały granice narodowe i wyznaniowe. Pisząc "Dzieje ziemi gorlickiej", opierałem się głównie na materiałach archiwalnych, wspomnieniach, prasie minionych czasów, jak i na opracowaniach powstałych w ostatnich latach, dających, jak można sądzić, gwarancję poprawności i ścisłości historycznej. Z Dziejów ziemi gorlickiej wyłączyłem szczegółowe opisywania historii Gorlic, gdyż uczyniłem to w książce "Gorlice - dzieje miasta". Do historii miasta sięgam tylko w przypadku, gdy wymaga tego narracja i zrozumienie faktów historycznych zachądzących w naszym regionie. Uzupełnieniem książki jest materiał ilustracyjny w całości dotyczący opisywanych wydarzeń. (Fragment wstępu)