Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nowe wyzwania i rozwiązania w powszechnym systemie ochrony praw człowieka

red. Jerzy Jaskiernia, red. kamil Spryszak

Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018
Stron: 520
Dział:
ISBN: 9788380198753
 
 
 

 

W prezentowanym tomie została ukazana aksjologia powszechnego systemu ochrony praw człowieka. Wiele uwagi poświęcono Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innym instrumentom systemu Narodów Zjednoczonych. Wyeksponowano koncepcję pluralizmu prawnego w obszarze ochrony praw człowieka. Podjęto analizę tak zasadniczych praw, jak: prawo do godności, prawo do życia, prawo do swobody informacji, prawo do wolności sumienia i religii. Podkreślono znaczenie praw dziecka. Ponadto wskazano na rolę opozycji w państwie demokratycznym oraz omówiono zagrożenia realizacji praw człowieka związane m.in. z: terroryzmem, masowymi falami uchodźców czy handlem ludźmi. Prawa człowieka skonfrontowano też z prawami zwierząt.