Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Aspekty złożoności kultury organizacyjnej

Agnieszka Sitko-Lutek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018
Stron: 272
Dział:
ISBN: 9788322790700
 
 
 

 

Agnieszka Sitko-Lutek

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2018

Dział:

Stron: 272

ISBN: 9788322790700

Publikacja prezentuje problematykę złożoności kultury organizacyjnej wobec globalizującej się gospodarki i dynamicznych zmian w otoczeniu w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny.

Fragment recenzji Prof. dr hab. I. Hejduk

Autorka zaproponowała w książce kryteria i sposób analizy złożoności kultury organizacyjnej. Rozpatruje ona złożoność kultury organizacyjnej kolejno: w aspekcie podejścia, rozumienia i elementów składowych kultury organizacyjnej, w aspekcie genezy kształtowania się jej rozmaitych perspektyw badawczych, w aspekcie rozumienia jej funkcji, w aspekcie jej związków z szerszym kontekstem kulturowym i wreszcie w aspekcie możliwości jej kształtowania. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat kultury organizacyjnej, czemu służy wybór cechy złożoności jako osi prowadzonych rozważań. Zaproponowane kryteria analizy i charakterystyki złożoności kultury organizacyjnej sa niewątpliwie wkładem w rozwój wiedzy z zakresu zarządzania.

Fragment recenzji Prof. dr. hab. Cz. Sikorskiego