Publishing House
Proceed to the Publishing House

Systemy hydrogeochemiczne zlewni górskich o różnej litologii

Marzena Szostakiewicz-Hołownia

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Page(s): 170
Section:
ISBN: 9788323532408
 
 
 

 

Marzena Szostakiewicz-Hołownia

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

Section:

Page(s): 170

ISBN: 9788323532408

W publikacji przedstawiono autorską koncepcję systemu hydrogeochemicznego zlewni górskiej, nawiązującą do ogólnej teorii systemów. Koncepcja systemu posłużyła autorce do identyfikacji procesów odpowiedzialnych za formowanie składu chemicznego wód podziemnych oraz do ilościowej oceny denudacji chemicznej trzech zlewni zlokalizowanych w polskiej części Karpat. Publikacja adresowana do hydrogeologów oraz studentów kierunków przyrodniczych.