Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką

Karolina J. Dudek

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788324234004
 
 
 

 

Jak można nauczyć się zarządzania? Czy wiedza zdobywana w trakcie studiów jest przydatna? Co trzeba wiedzieć, żeby móc uchodzić za profesjonalistę? By odpowiedzieć na te pytania, Karolina J. Dudek analizuje opowieści studentów i absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jakich dokonywali wyborów? Czego i gdzie się uczyli? Czego nauczyło ich życie organizacyjne? To nie tylko barwne opisy pierwszych doświadczeń zawodowych, lecz także wiele praktycznych porad i przestróg. Wnikliwa analiza pokazuje struktury wiedzy ludzi odpowiedzialnych za procesy ekonomiczne i gospodarcze. Autorka proponuje nowatorskie ujęcie pojmowania i badania wiedzy profesjonalnej, wykorzystujące koncepcje uczenia się przez doświadczenie oraz wiedzy wytwarzanej przez zbiorowości w sieciach wiedzy.

„Istotnym walorem książki jest wejście na pola badawcze, które w warunkach polskich są słabo rozpoznane, a jej cele i sposób ich realizacji mają w znacznej mierze charakter nowatorski. Wyróżnia ją dobra konstrukcja, osadzenie w perspektywicznych podejściach teoretycznych, duża kultura metodologiczna i interesująca analiza empiryczna. Wynikiem badań jest rekonstrukcja wiedzy akademickiej konfrontowanej z językiem i narracją „wiedzy ukrytej” tworzonej w dużych korporacjach gospodarczych, która ma istotne konsekwencje także dla przyszłości nauki i dydaktyki zarządzania oraz standardów corporate governance w przedsiębiorstwach”.

prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki

 

Spis treści

Podziękowania WPROWADZENIE Wiedza o zarządzaniu jako przedmiot zainteresowania socjologii Zarządzanie i polska droga do kapitalizmu Badanie sposobów i praktyk nauczania. Właściwy moment Pytania badawcze Zastosowana metoda Teren Konstrukcja pracy NAUCZANIE I SZKOLNICTWO WYŻSZE. STAN BADAŃ Nauczanie i szkolnictwo wyższe jako przedmiot badań Polskie szkolnictwo wyższe jako przedmiot badań Badania kształcenia Polska edukacja wyższa w dyskursie publicznym Procesy kształcenia i losy absolwentów: podsumowanie WIEDZA – TECHNOLOGIA – DZIAŁANIE Wiele matek zarządzania. Pogranicza nauk i transdyscyplinarność Artefakty, technologie, instytucje wpisane w maszyny. Badania nauki i techniki Przedmiot badań z perspektywy omówionej literatury: podsumowanie ROZMOWY O NAUCE I PRACY Opowieści o pracy i nauce jako materiał badawczy  Life stories, working-life stories Life stories a dociekania narratologiczne Life stories a inne metodologie wykorzystujące historie życia Sposób prowadzenia badań Wybór rozmówców Pytania generujące narrację Usytuowanie autorów opowieści Sposób opracowania materiałów Teoria ugruntowana Kodowanie, wyłanianie głównych kategorii i teoretyczne pobieranie próbek