Publishing House
Proceed to the Publishing House

Średniowieczne malowidła ścienne w kamienicach mieszczańskich Starego i Nowego Miasta Torunia. Medieval Wall Paintings in Burghers' Houses of the Old and New Town of Toruń

Juliusz Raczkowski, Monika Jakubek-Raczkowska, Tomasz współpr. Kowalski

TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU, 2017
Page(s): 546
Section:
ISBN: 9788365127273