Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stanisławów i ziemia stanisławowska (t. 2) w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Gospodarka-Kultura-Religia

red. Mariusz Kardas, red. Adam A. Ostanek, red. Petro Hawrylyszyn

Stron: 306
Dział:
ISBN: 9788394625757
 
 
 

 

Całość publikacji stanowią studia i szkice z szerokiego zakresu poznawczego historii miasta Stanisławów i Galicji Wschodniej. Wydawnictwo zostało podzielone na dwa tomy oraz swoistego rodzaju jednorodne bloki tematyczne. w tomie II odnajdujemy trzy obszary badawcze: gospodarka, kultura i religia, grupujące w sumie 24 teksty. Piętnastu autorów wypowiedziało się sprawach kultury, a siedmiu gospodarczych. Tom zwieńczyły dwa teksty dotyczące kwestii religijnych. Blok dotyczący kultury oraz religii zdominowały teksty badaczy ukraińskich. Z kolei wypowiedzi polskich autorów skupiały się na kwestiach gospodarczych miasta i regionu. Także w tym tomie publikowane treści przedstawione zostały w ujęciu chronologiczno-rzeczowym.