Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Stanisławów i ziemia stanisławowska (t. 1) w dobie przemian społecznych oraz narodowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Polityka-Wojskowość

red. Mariusz Kardas, red. Adam A. Ostanek, red. Piotr Semków

Stron: 300
Dział:
ISBN: 9788394625740
 
 
 

 

red. Mariusz Kardas, red. Adam A. Ostanek, red. Piotr Semków

Dział:

Stron: 300

ISBN: 9788394625740

Całość publikacji stanowią studia i szkice z szerokiego zakresu poznawczego historii miasta Stanisławów i Galicji Wschodniej. Wydawnictwo zostało podzielone na dwa tomy oraz swoistego rodzaju jednorodne bloki tematyczne. w tomie I odnajdujemy dwa obszary badawcze: polityka i wojskowość, grupujące w sumie 19 tekstów, z czego 13 dotyczy szeroko rozumianych spraw politycznych, 6 natomiast - zagadnień wojskowych. W obu tomach zasadnym było przedstawienie publikowanych treści w ujęciu chronologiczno-rzeczowym.