Publishing House
Proceed to the Publishing House

Demokracja. Interpretacja wyznania wiary

KANCELARIA SEJMU, 2018
Page(s): 154
Section:
ISBN: 9788376665450
 
 
 

 

KANCELARIA SEJMU, 2018

Section:

Page(s): 154

ISBN: 9788376665450

Książka ma przekonać Czytelnika o tym, jak wielkim w istocie wyzwaniem interpretacyjnym stało się dzisiaj rozumienie demokracji. Idea demokracji, uwikłana w prawdziwy dramat sporów i kontrowersji, utrzymuje obecnie swą spoistość – jak przyjmuje autor – jedynie jako swoiste „wyzwanie wiary”. Poszukiwanie rozwiązań, które mogą ułatwić przezwyciężenie rysującego się coraz wyraźniej kryzysu przekonań, wymaga skrupulatnego i starannego przemyślenia wszystkich nękających nas dylematów i kontrowersji. Tych, które istnieją od czasów greckich, i tych, które są związane z doświadczeniami czasów najnowszych. Do tego próbuje zachęcić Czytelnika autor, stawiając znaki zapytania tam, gdzie najchętniej widzielibyśmy bezdyskusyjne prawdy.