Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kazania za kolędę. Miane w kościołach parafialnych wilamowickim i pisarzowickim w roku 1643 oraz 1644

Grzegorz Jan z Łasku Zdziewojski, oprac. Jan Rodak

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 100
Dział:
ISBN: 9788365432933
 
 
 

 

Ksiądz Grzegorz Jan Zdziewojski z Łasku, niegdyś wzięty kaznodzieja kontrreformacyjnego Kościoła związany z warstwami ludowymi Krakowa, nie doczekał się jak do tej  pory ani uznania jako szermierz Ecclesia militans, ani upamiętnienia jako concionator rusticanus. Czas najwyższy, aby współczesnemu pokoleniu w kolejnej już publikacji przybliżyć tę niezwykłą postać, a przede wszystkim jego spuściznę kaznodziejską oraz wkład tego szermierza kontrreformacyjnego Kościoła w rekatolizację chłopów w ziemi oświęcimskiej. Po blisko czterech wiekach od powstania trzy kazania ks. Zdziewojskiego po raz pierwszy przy okazji niniejszej publikacji w całości ujrzą światło dzienne, editio princeps.

____________________________Spis treści

Wstęp
1. Rys biograficzny
2. O. J. Mijakowski OP – ks. G. J. Zdziewojski – dwaj zapoznani kaznodzieje dawnego Krakowa
3. O kazaniach kolędowych ks. Zdziewojskiego
Bibliografia

Kazania za kolędę
[I] Alius sermo pro eodem Festo [Drugie kazanie na toż Święto (św. Szczepana)]
[II] In die Circumcisionis Domini nostri Jesu Christi (W dzień Obrzezania Pana naszego Jezusa Chrystusa)
[III] Alius sermo [Drugie kazanie]

Bibliografia tekstów źródłowych
Nota edytorska
Wykaz łacińskich siglów biblijnych
Wykaz współczesnych skrótów ksiąg biblijnych
Indeks osób
Mattah Natalium Domini – Żłóbek Narodzenia Pana – faksymile wydania z roku 1641