Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Adopcja międzyrasowa. Refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością

Łukasz Albański

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 196
Dział:
ISBN: 9788324234042
 
 
 

 

Termin „adopcja międzyrasowa” odnosi się do sytuacji, w której przynależność rasowa przynajmniej jednego z rodziców różni się od przynależności adoptowanego dziecka do danego typu rasowego. Adoptowane dzieci trafiają przede wszystkim do domów rodzin osób białych z klasy średniej. Różnica w cechach fenotypowych między dzieckiem a rodzicami adopcyjnymi zdradza pochodzenie dziecka przed otoczeniem i rówieśnikami już od samego początku jego pojawienia się w rodzinie adopcyjnej. Celem niniejszej książki jest omówienie fenomenu adopcji międzyrasowej i ukazanie, w jaki sposób burzy ona pewien porządek społeczny, oparty na powszechnym rozumieniu kategorii pokrewieństwa i pochodzenia jako kategorii uniwersalnych, naturalnych i przez to trudnych do zakwestionowania. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ adopcja międzyrasowa sama w sobie jest zjawiskiem złożonym, które wymaga rekonstrukcji znaczeń pokrewieństwa i pochodzenia wynikających zarówno z teorii naukowych, jak i z wiedzy potocznej oraz jej zdroworozsądkowych uzasadnień. 

 

Autor znakomicie porusza się po podejmowanych kolejnych polach problemowych, a jego analizy są dobrze uzasadnione. Pokazuje on nadzwyczajną swobodę w zakresie prowadzenia oryginalnej narracji oraz znakomite dyspozycje do zarówno bardzo abstrakcyjnych rozważań i uogólnionej refleksji, jak i detalicznych rekonstrukcji (…). Tekst książki napisany jest bardzo komunikatywnym, jasnym językiem, a poszczególne wywody posiadają jasną wewnętrzną strukturę i logikę; wszystko to sprawia, że „dobrze się go czyta”.

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik

 

SPIS TREŚCI

Podziękowania WstępRozdział 1. Adopcja, miłość rodzicielska i rodziny światowe 1.1. Rodzicielstwo na odległość: adopcja międzynarodowa 1.2. Wieloznaczność obcości 1.3. Emocjonalna wartość dziecka Rozdział 2. Pokrewieństwo i opieka nad dziećmi 2.1. Ewolucja pokrewieństwa 2.1.1. Zachowania altruistyczne 2.1.2. Pochodzenie 2.2. Rodzice i opieka nad dziećmi 2.2.1. Rodzeństwo 2.2.2. Wychowanie przez dalszych krewnych i niespokrewnionych 2.2.3. Niechciane dzieci Rozdział 3. Rasa 3.1. Zróżnicowanie rasowe a ewolucja 3.2. Koncepcje ras ludzkich 3.2.1. Rasa jako konstrukt społeczny 3.3. Neutralność rasowa 3.4. Rasa, inteligencja i adopcja Rozdział 4. Adopcja międzyrasowa i zagraniczna 4.1. Historia adopcji w Stanach Zjednoczonych 4.2. Adopcja międzyrasowa 4.2.1. Rasa, ubóstwo i niesprawiedliwość 4.2.2. Wielokulturowość, prawa mniejszości i tożsamość dziecka 4.3. Adopcja zagraniczna do Stanów Zjednoczonych po II wojnie światowej 4.3.1. Konwencja o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przysposobienia międzynarodowego 4.3.2. Prawa adoptowanego dziecka: perspektywa międzynarodowa Rozdział 5. Tożsamość adoptowanego dziecka i jego potrzeby 5.1. Adopcja zagraniczna i potrzeby dziecka 5.2. Adopcje międzyrasowe: tożsamość dziecka i międzykulturowe kompetencje rodziców adopcyjnych Rozdział 6. Dwa typy rodziców adopcyjnych i zmieniające się trendy w strumieniu adopcyjnym do Stanów Zjednoczonych 6.1. Adopcja zagraniczna: dwa typy rodziców adopcyjnych 6.1.1. Strumień adopcyjny: małe dzieci i dwa typy rodziców adopcyjnych 6.2. Trendy w adopcji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych w latach 1999–2016 6.2.1. Zależność między liczbą adopcji i liczbą małych dzieci w strumieniu adopcyjnym 6.2.2. Uzasadnienie teoretyczne dla zależności między liczbą adopcji i liczbą małych dzieci w strumieniu adopcyjnym (w oparciu o dwa typy rodziców adopcyjnych) 6.3. Trendy w adopcji zagranicznej a główne kraje wysyłające 6.3.1. Feminizacja adopcji zagranicznej do Stanów Zjednoczonych 6.4. Podsumowanie Rozdział 7. Adopcja międzyrasowa na blogach matek adopcyjnych 7.1. Pragnienie dziecka, fantazje o wybawieniu 7.1.1. Blogi matek adopcyjnych – opis doboru materiału do analizy 7.2. Miłość matczyna na odległość 7.3. Rola wyboru 7.4. Odwaga i altruizm 7.5. Patologie ubóstwa 7.6. Inny, który staje się naszym dzieckiem Zakończenie Bibliografia Indeks nazwisk