Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

De opera litteraria. Twórca - dzieło - czytelnik

Andrzej Katzenmark

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
Stron: 198
Dział:
ISBN: 9788365155795
 
 
 

 

Andrzej Katzenmark

Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017

Dział:

Stron: 198

ISBN: 9788365155795

De opera litteraria. Twórca – dzieło – czytelnik

Przedmiotem niniejszych rozważań jest dzieło, bynajmniej nie jako hermetycznie zatrzaśnięta i wpatrzona w samą siebie monada, lecz ukazana w barwnym spektrum ars creandi et legendi. Niepozbawiona metafizycznych tajemnic literatura w tych dwóch wyniesieniach, ku tworzeniu i odbiorowi, sięga swą ezoteryczną genezą odwiecznego dionizyjsko-apollińskiego dyskursu. Od zarania przenika ją archetyp pierwszego słowa-zdania, będącego całokształtem ludzkiej myśli wypowiedzianej na progu mowy. […] Ars scribendi niewątpliwie ugruntowana już została, nim człowiek przemówił, nim pomyślał, że warto powiedzieć coś, czego dotąd nie było, o czymś, co rozszerzy widzialny i niewidzialny kosmos. Ukryta w nim tęsknota nie tylko w nim drzemała, ale też uparcie dążyła do spełnienia. Toteż teleologiczna moc dzieła potrafi rozszczepić beczkę wszechświata i dać bystrym obserwatorom możność wejrzenia w transcendentalną szparę, przez którą przesączają się krople światła poznania.

Z Praefatio

 

Andrzej Katzenmark – pisarz, autor powieści, wierszy filozoficznych i esejów. Opublikował m.in.: Granice i przełomy, Życie to pejzaże minione, Filozof w kamieniołomach oraz zbiór wierszy Ścieżkami Hellady.