Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Książka dawna i jej właściciele, t.1-2

red. Dorota Sidorowicz-Mulak, red. Agnieszka Franczyk-Cegła

ZAKŁAD NARODOWY IM. OSSOLIŃSKICH, 2018
Dział:
ISBN: 9788365588524
 
 
 

 

Niniejsza publikacja zawiera materiały z konferencji Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, zorganizowanej w 2016 roku przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we współpracy z Consortium of European Research Libraries. Sympozjum dotyczyło badań proweniencyjnych prowadzonych w europejskich bibliotekach naukowych, publicznych i kościelnych. Badania te umożliwiają rekonstrukcję księgozbiorów historycznych oraz pozwalają na prześledzenie dziejów niemal każdej książki i jej obiegu społecznego.

W tomie pierwszym zebrano artykuły poświęcone zespołom proweniencyjnym w zbiorach starych druków największych polskich bibliotek oraz teksty poruszające problematykę związaną z badaniami i opracowaniem inkunabułów.

W tomie drugim zamieszczono teksty poświęcone właścicielom książek żyjącym w różnych epokach (od średniowiecza po wiek XIX), a także wyniki badań kolekcji kościelnych i klasztornych, polskich księgozbiorów historycznych przechowywanych w Rosji i Szwecji, metod opracowania dawnych kolekcji we Francji, ekslibrisów oraz rynku antykwarycznego starych druków.

    89,00 zł Redakcja Dorota Sidorowicz-Mulak Redakcja Agnieszka Franczyk-Cegła Wydanie pierwsze, Wrocław 2017 Seria Poza seriami ISBN 978-83-65588-52-4 Oprawa miękka ze skrzydełkami Liczba stron 288 + 320 Format 148 × 228 Cena katalogowa 89 zł zł Data premiery 2 lutego 2018