Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Tom I: Pamiętniki rękopiśmienne i drukowane

red. Maria Domanska-Nogajczyk

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2017
Page(s): 446
Section:
ISBN: 9788371336911