Publishing House
Proceed to the Publishing House

Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu t.II/2: Katalog starych druków. Druki obce z wieku XVIII

red. Iwona Pietrzkiewicz

ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU - PAŃSTWOWE ZBIORY SZTUKI, 2017
Page(s): 480
Section:
ISBN: 9788361866763
 
 
 

 

Opublikowany obecnie przez Zamek Królewski na Wawelu tom jest kontynuacją wydanego w 2013 r. przez Zamek Królewski i Collegium Columbinum katalogu starych druków w księgozbiorze Sapiehów z Krasiczyna.
Prezentowany tom zawiera opisy 322 pozycji wydanych w oficynach zagranicznych w wiekach XV-XVII,  wśród nich 4 inkunabuły (najstarszy z roku 1487). Tematyka tego zbioru jest różnorodna. Są w niej zarówno druki religijne, jak i świeckie, naukowe i publicystyczne oraz literackie.  
Publikacja opatrzona jest indeksami: osobowym, nakładców i drukarzy oraz proweniencji.