Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Studia genealogiczne, t. II Poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Dworzaczka

red. Andrzej Sikorski, red. Tomasz Sławiński

PIOMAR Piotr Maroński, 2018
Stron: 574
Dział:
ISBN: 9788393262601
 
 
 

 

Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński
Wstęp ................................................................................................................... 7
Sobiesław Szybkowski
Brudzewscy herbu Laska w końcu XIV i na początku XV wieku ................. 11
Andrzej Sikorski
Pochodzenie Wesslów herbu Rogala ............................................................... 49
Przemysław Sianko
Grajewscy herbu Gozdawa od końca XV do początku XVIII wieku
— zarys dziejów rodu ...................................................................................... 79
Mariusz Lubczyński
Latyfundium kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego.
U podstaw potęgi rodziny .............................................................................. 123
Piotr Andrzej Dmochowski
Ofiara dziesiątego grosza z dóbr ziemskich tak świeckich
jak i duchownych powiatu nurskiego .......................................................... 219
Tomasz Jaszczołt
Ignacy Kapica (1763–1817) .......................................................................... 377
Piotr Mysłakowski
Fontanowie w Polsce. Próba uporządkowania genealogii
i przyczynki do biografii ......................................................................................... 407
Tomasz Sławiński
Diariusz Kazimiery Goskówny. Przyczynek do genealogii i dziejów walki
narodowej ziemiaństwa powiatu toruńskiego w połowie XIX wieku ............ 447
Indeks osobowy i miejscowy ....................................................................... 534