Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych

Piotr Piskozub

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017
Stron: 272
Dział:
ISBN: 9788322790496
 
 
 

 

Piotr Piskozub

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017

Dział:

Stron: 272

ISBN: 9788322790496

Przedmiotem niniejszej publikacji jest całościowa analiza zagadnień związanych z odpowiedzialnością kontraktową przedsiębiorców turystycznych względem nabywców usług turystycznych, zarówno w przypadku pojedynczych usług, jak i usług pakietowych, tj. imprez turystycznych. W publikacji omówione zostały budzące wątpliwości interpretacyjne zagadnienia teoretyczne oraz problemy praktyczne, takie jak m.in. kwestia zakresu odpowiedzialności organizatorów turystyki, konsekwencje niedokonania przez przedsiębiorcę turystycznego obowiązków rejestracyjnych czy odpowiedzialność za szkodę niemajątkową wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w postaci tzw. zmarnowanego urlopu. Podstawowym założeniem niniejszej publikacji jest kompleksowość-w ramach niniejszych rozważań omówione zostały zasady odpowiedzialności różnych podmiotów działających na rynku usług turystycznych: organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, agentów turystycznych, przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz hotelarzy.