Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ślady kultury starego świata na Rusi kijowskiej

Gawroński Franciszek Rawita

Armoryka, 2017
Page(s): 32
Section:
ISBN: 9788380643161
 
 
 

 

Gawroński Franciszek Rawita

Armoryka, 2017

Section:

Page(s): 32

ISBN: 9788380643161

REPRINT. W granicach dzisiejszej Ukrainy rozpatrzyć pragniemy drogi, którymi mógł oddziaływać wpływ kultury starego świata na terytorium nazwane przez nas Rusią Kijowską, a zatem na ludność zamieszkującą je. Był to przede wszystkim wpływ: starogreckiej kultury przez kolonie nad Pontem Euxińskim (Morzem Czarnym), a później kultury bizantyjskiej, następnie kultury łacińskiej i wreszcie arabskiej, a ściślej mówiąc – arabsko-wschodniej. Wpływ ten ujawniał się nader różnostronnie: w dziedzinie sztuki (wyroby artystyczne), wojskowości (różne rodzaje broni) i w końcu w dziedzinie przemysłu domowego… Ślady tego wpływu zachowały się aż po dziś dzień. Ta niewielka książeczka, omawia wyszczególnione wyżej zagadnienia.