Publishing House
Proceed to the Publishing House

Sfera 3. Almanach Koła Młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie

Bogusław wstęp Żurakowski

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie, 2016
Page(s): 160
Section:
ISBN: 9788394288471
Printed edition
 

28,00 PLN 25,20 PLN

In Stock

 

Almanach Koła Młodych „Sfera 3” jest propozycją wydawniczą przynoszącą wiersze dwudziestu autorów związanych z krakowskim forum młodych przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Tradycja owego forum obejmuje z górą okres półwiecza. Niniejszy zbiór poezji kontynuuje almanachy „Sfera” (1998) i „Sfera 2” (2006). Wyjaśnijmy, że tajemniczo brzmiący tytuł książki powstał ze skróconego w trakcie dyskutowania w Kole słowa „aksjosfera”.

Czy można żywić nadzieję, że zebrane wiersze wynikają nie tylko z głębszej potrzeby ekspresji, ale także z ambicji formułowania odpowiedzi na wezwanie, które płynie ze świata wartości? Nie będziemy tu analizowali poszczególnych utworów (a jest ich sporo!), ani próbowali szufladkowania materii poetyckiej – przecież czytelnik znajdzie w utworach autorskie propozycje młodych godne uwagi (a może i krytyki). Ważne jest, czy mamy tu do czynienia z odkrywczą wizją teraźniejszości i z oryginalnością artystyczną.

Powiedzieliśmy, że „Sfera 3” kontynuuje cykl publikacji młodych pisarzy, nawiązując więc do własnych „korzeni”. Dostrzegamy tu twarze znane z wcześniejszych publikacji (por. „Sfera 2”z 2006 roku), do których należą: Małgorzata Lebda, Aneta Kielan, Agnieszka Żuchowska – Arent. Cenne jest to, że pojawia się grupa „nowych autorów”, znanych z publikowanych własnych książek: Michał Piętniewicz, Monika Kusztal, Marta Półtorak, Marta Kostyk, Jadwiga Grabarz, Joanna Bąk, Monika Maśnik, Gina Jusięga, Marta Różańska, Tomasz Olpiński… Do grupy „nowopoetyckich” najmłodszych dołączyli: Marek Psonka, Piotr Szewczyk, Michał Zawrotniak, Aleksandra Furgała, Bartosz Kwiatkowski. Grupa autorów (nazywana niekiedy „nową poezją krakowską”) poszukuje nowych dróg artystycznych i własnej poetyckiej dykcji. Pomieszczone tu utwory ujawniają także próbę odpowiedzi na pytania egzystencjalne i temporalne (zwłaszcza odnoszące się do czasu teraźniejszego).

Czytajmy młodą poezję…

/Prof. Bogusław Żurakowski