Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej

Anna Śliz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2017
Stron: 380
Dział:
ISBN: 9788373957572
 
 
 

 

Anna Śliz

UNIWERSYTET OPOLSKI, 2017

Dział:

Stron: 380

ISBN: 9788373957572

Studium przynosi socjologiczne rozważania nad wielokulturowością, która stygmatyzuje niemal każdą przestrzeń społeczną współczesnego świata. Jest to w zasadzie praca teoretyczna, chociaż nie jest pozbawiona wybranych empirycznych punktów odniesienia. Książka ukazuje trzy przestrzenie społeczne, które w różnym stopniu zostały naznaczone wielokulturowością. Rozróżnienie tych przestrzeni zostało oparte na trzech zasadniczych kryteriach; są nimi: stopień nasycenia przestrzeni odmiennymi kulturowo grupami etnicznymi, dystans, jaki występuje między nimi, oraz ich wpływ na dezorganizację istniejącego porządku społecznego. Kryteria te pozwoliły na wyodrębnienie następujących przestrzeni wielokulturowych: 1) takich, w których występuje zjawisko wielokulturowości (Polska); 2) takich, które przyjęły projekt polityczny związany z wielokulturowością, czyli multikulturalizm (Republika Federalna Niemiec); 3) społeczeństw wielokulturowych (Kanada i Australia). Dodatkowo wskazane wymiary rzeczywistości wielokulturowych zostały zanalizowane w oparciu o wybrane teorie socjologiczne.

Książka adresowana jest do zainteresowanych przede wszystkim problemem wielokulturowości we współczesnym świecie, ale także migracji i jej konsekwencji. Może więc być przydatna studentom interesującym się najbardziej aktualnymi procesami globalnymi współczesnego świata.