Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

Artur Radecki-Pawlik

UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, 2014
Stron: 299
Dział:
ISBN: 9788360633984
Wydanie drukowane
 

42,00 37,80

Pozycja dostępna

 

W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów hydromorfologicznych. Ta właśnie książka ma na celu częściowe zapełnienie tej luki. Traktuje o podstawowych pojęciach z zakresu hydrologii, hydrauliki, procesów kształtujących koryta oraz geomorfologii żwirodennych rzek i potoków górskich. Poza częścią teoretyczną praca zawiera liczne przykłady pomiarów różnych parametrów hydromorfologicznych rzek i potoków górskich, co może okazać się pomocne szczególnie dla osób mających zamiar zarówno wykorzystywać, jak i studiować omawianą w podręczniku problematykę.

Książka w sposób przejrzysty pokazuje m.in. parametry i zjawiska związane z hydrologią, hydrauliką i morfologią koryta rzecznego. Objaśnia mechanizm transportu rumowiska i prezentuje formuły służące do obliczania jego intensywności. Cenne są rozdziały dotyczące zagadnień poboru kruszywa z koryt cieków oraz ocen hydromorfologicznych, wpisujące się w obowiązujący paradygmat ekorozwoju.
                                    

Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski (fragment recenzji)