Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami

red. Kinga Flaga-Gieruszynska

Wolters Kluwer Polska, 2017
Dział:
ISBN: 9788326486265
 
 
 

 

red. Kinga Flaga-Gieruszynska

Wolters Kluwer Polska, 2017

Dział:

ISBN: 9788326486265

Publikacja Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami uwzględnia ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego wchodzące w życie 8 września 2016 r., a także zawiera wzory ze wszystkich rodzajów postępowań, w tym również z europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Każdy wzór zawiera opracowany przez autorów dedykowany komentarz, który:
  • pomaga wykorzystać wzór w praktyce,
  • pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.
  • Publikacja jest

przygotowana w sposób czytelny i przejrzysty

   . Ukazano w niej zarówno

formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych

   na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego, a także w postępowaniach pomocniczych.


 

Publikacja jako jedyna na rynku zapewnia edytowalną wersję on-line wszystkich wzorów. Korzystając z publikacji masz możliwość:
   • zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
   • zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich
    przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
   • poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
W książce znajdziesz odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
    1. Które pisma (z jakiego katalogu spraw) będą mogły być rozpoznawane w postępowaniach elektronicznych?
    2. W jakim zakresie będzie można wnosić pisma procesowe za pośrednictwem systemu informatycznego?
    3. Jak złagodzenie przepisów o formie czynności prawnych wpłynie na postepowania cywilne i wymogi formalne pism procesowych?
Do kogo publikacja jest adresowana?
    Publikacja przeznaczona jest dla prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych.