Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia kartografii ziem polskich do końca XVIII wieku

Stanisław Alexandrowicz

WYDAWNICTWO DIG I.DACKA-GÓRZYŃSKA I S.GÓRZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 2017
Stron: 448
Dział:
ISBN: 9788371818462
 
 
 

 

Książka, którą oddajemy do rąk czytelnika, stanowi syntezę nowożytnych (do końca XVIII wieku) dziejów kartografii ziem polskich, przy czym pojęcie „ziemie polskie” użyte jest tu w znaczeniu historycznym (a więc obszar Rzeczypospolitej Obojga Narodów) jak i współczesnym (z tzw. Ziemiami Odzyskanymi). Takie ujęcie wynika z przyjętego przez autorów założenia, że książka stanowić ma podręcznik i kompendium wiedzy dla wszystkich zainteresowanych staropolską kartografią oraz kartografią ziem, które w XV–XVIII wieku do Polski należały przejściowo lub nie należały wcale. Uzupełnieniem tekstu jest obszerna bibliografia, która odnotowuje najważniejsze pozycje, głównie z polskiego piśmiennictwa, często publikowane w specjalistycznych pismach a więc trudne do odnotowania przez potencjalnego czytelnika.