Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Krucyfiks z Kaplicy Jedenastu Tysięcy Dziewic w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Jego znaczenie i recepcja

Przemysław Waszak

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, 2016
Stron: 174
Dział:
ISBN: 9788323134688
 
 
 

 

„Praca dotyczy jednego z arcydzieł rzeźby późnogotyckiej, a w szczególności dziejów jego interpretacji i recepcji. Podjęcie tego tematu jest właściwe i godne uznania z co najmniej trzech powodów. Pierwszy to ranga dzieła, które mimo dość długiej historii badań pozostaje dość enigmatyczne. Po drugie narosła wokół niego tradycja legendarna i literacka stanowi odrębny, częściowo zazębiający się z badaniami historycznymi, kompleks zagadnień. Po trzecie zaś w ramach historii sztuki problematyka recepcji (historii i estetyki recepcji) jest ostatnimi czasy coraz intensywniej badana. Ponieważ w przypadku omawianego krucyfiksu istnieją liczne przekazy pisane, zagadnienia te można analizować w oparciu o trwały grunt źródeł”.

Z recenzji dr. hab. Jarosława Jarzewicza, prof. UAM