Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Powstanie Styczniowe w pamięci zbiorowej

red. Agnieszka Kawalec, red. Jerzy Kuzicki

UNIWERSYTET RZESZOWSKI Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, 2017
Stron: 610
Dział:
ISBN: 9788379964215
 
 
 

 

SPIS TREŚCI

 

Wstęp

PAMIĘĆ I TRADYCJA

 

Wojciech Łysiak, Pamięć zbiorowa a świadomość historyczna

 

Lidia Michalska-Bracha, Powstanie styczniowe – przestrzenie pamięci w XIX–XX wieku

 

Alicja Kulecka, Konstrukcje i destrukcje pamięci 1863 roku: czas polemik 1865–1878

 

Mariusz Menz, Powstanie styczniowe w szkolnej edukacji historycznej od końca XIX wieku do czasów współczesnych

 

Joanna Rusin, Legenda Traugutta i jubileusze. Wybrane przykłady

 

Emil Noiński, Polskie Termopile. Bitwa pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku w historiografii, tradycji i świadomości Polaków

 

Mariusz Nowak, Broszura Zygmunta Wielopolskiego „Do J. W. Hr. Stanisława Tarnowskiego” przykładem polemiki o kontekst interpretacyjny powstania styczniowego między ugodowcami z Królestwa a stańczykami (1878–1880)

 

Bartosz Pasterski, Życie codzienne w Warszawie w czasie powstania styczniowego w świetle wybranych pamiętników

 

Ewelina Maria Kostrzewska, Wina i pokuta. Powstanie styczniowe w pamięci środowisk kobiecych Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku

 

Agata Markiewicz, „Jakie ja zorze widziałam w tej drodze, jakie miejsca krwawe, jakie  słońce”. Pamięć o żonach powstańców – dobrowolnych zesłankach i tych, co odważyły się zostać w kraju

 

ks. Stanisław Nabywaniec, Problematyka powstania styczniowego 
w homilii i katechezie

 

Alina Hinc, Obchody rocznic powstania styczniowego w ocenie administracji pruskiej w Poznańskiem w latach 1864–1914. Uwagi wstępne

 

Jadwiga Hoff, Pamięć powstania na prowincji galicyjskiej

 

Maciej Trąbski, Bolesław Rozwadowski – wspomnienia z powstania styczniowego

 

Danuta Pustelak, Powstanie styczniowe w świetle kronik parafialnych łacińskiej diecezji przemyskiej (do 1918 roku)

 

Elżbieta Biesiadecka, Wizerunki bohaterów powstania styczniowego na łamach galicyjskiej prasy dla ludu doby autonomicznej

 

Sabina Rejman, Rocznicowa pamięć o powstaniu styczniowym na łamach polskiej prasy lwowskiej

 

Тетяна Лазорак, Історична пам’ять про Січневе повстання в середовищі професорів та учнів державної гімназії імені Франца Йосифа І в Дрогобичі (1870–1939 рр.)

 

Богдан Лазорак, Січневе повстання 1863 р. в історичній пам’яті громадян міста Дрогобича (1880–1939 рр.)

 

Piotr Szkutnik, Powstanie styczniowe na łamach „Ziemi Sieradzkiej” w okresie międzywojennym

 

Alicja Malicka, Pamięć powstania styczniowego w latach 1918–1939 w województwie kieleckim

 

Zdzisław Budzyński, Kamienie pamięci. Pomniki, miejsca i symbole powstania styczniowego w województwie podkarpackim. Studium porównawcze

 

Микола Ґеник, Ідея спільності визвольної боротьби народів Балто-Чорноморського регіону як продовження традиції Січневого повстання

 

POWSTANIE W SZTUCE

 

Janusz Polaczek, Między batalistyką, realizmem, malarstwem rodzajowym a polityczną dydaktyką i propagandą. O przemianach sposobu obrazowania powstania styczniowego w malarstwie polskim od ostatniego ćwierćwiecza wieku XIX po wiek XX

 

Klaudiusz Święcicki, Teatr Śmierci jako miejsce pamięci i postpamięć zrywów niepodległościowych okresu zaborów. Tadeusz Kantor a Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański i Jacek Malczewski

 

Adam Redzik, Powstanie styczniowe i X muza w okresie II Rzeczypospolitej

 

Adrian Uljasz, Dwa filmy o powstaniu styczniowym. „Wierna rzeka” Tadeusza Chmielewskiego i „Szwadron” Juliusza Machulskiego

 

LOSY POWSTAŃCÓW

 

Jerzy Skrzypczak, Między Podlasiem, Syberią i Galicją. Oborscy w powstaniu styczniowym i ich losy

 

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Muzycy powstania styczniowego i ich losy

 

Jerzy Kuzicki, Księża – uczestnicy powstania styczniowego i emigracji w świetle materiałów Archiwum Archidiecezji Paryskiej

 

Marcin Borys, Duchowni – uczestnicy niepodległościowego zrywu 1863 roku i ich działalność wśród Polonii chicagowskiej w ostatnich dekadach XIX stulecia

 

VARIA

 

Stanisław Micał, Powstanie styczniowe w pracy „Dzieje Polski porozbiorowe: 1795–1921” Mariana Kukiela

 

Wykaz wykorzystanych źródeł i opracowań