Publishing House
Proceed to the Publishing House

Studia Judaica 2016_38 (2)

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2016
Studia Judaica;
Page(s): 360
Section:
ISBN: 978SJ_38
Printed edition
 

29,91 PLN 26,92 PLN

In Stock

 

Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2016

Studia Judaica;

Section:

Page(s): 360

ISBN: 978SJ_38

 

SPIS TRESCI

 

Dzieje Żydów w dawnej Rzeczypospolitej

 

Stefan Gąsiorowski: Wprowadzenie 195

Anat Vaturi: Security, Accommodation and Integration: The “Law of the Land” and Jewish Privileges in Old Poland 199

Judith Kalik: They Are Like Jews: The Role of Jews in Inter-Confessional Christian Polemics in the Polish-Lithuanian Commonwealth 215

Maria Cieśla: Żydowscy celnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII–XVIII wieku 229

Stefan Gąsiorowski: Obraz Żydów w siedemnasto- i osiemnastowiecznych kronikach klasztornych z terenów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach 251

Jerzy Kroczak: Żydzi w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego 275

 

Źródła

 

Maciej Szkółka: Ostatnie auto da fé w Europie? Sprawa Żyda Borocha Lejbowa i kapitana-lejtnanta Aleksandra Woznicyna oraz jej konsekwencje 301

 

Artykuł recenzyjny

 

Piotr J. Wróbel: Współczesne syntezy dziejów Żydów w Polsce. Próba przeglądu 317

 

Recenzje

 

Andrzej Trzciński: Magdalena Bendowska, Jan Doktór, „Amsterdam polskich Żydów. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego” 331

Stefan Gąsiorowski: Anna Michałowska-Mycielska, „Sejm Żydów litewskich (1623–1764)” 335

Marcin Wodziński: Adam Teller, „Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania: The Jews on the Radziwiłł Estates” 340

Jacek Wijaczka: Przemysław Zarubin, „Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne” 344

Anna Michałowska-Mycielska: Natalie Naimark-Goldberg, „Jewish Women in Enlightenment Berlin” 348

Anna Michałowska-Mycielska: „Jüdische Gemeindestatuten aus dem aschkenasischen Kulturraum 1650–1850”, wyd. Stefan Litt 353

Barbara Törnquist-Plewa: Jan Schwarz, „Survivors and Exiles: Yiddish Culture after the Holocaust” 356